woensdag 1 augustus 2012

Resultaten Juli


De tijd vliegt! Juli is alweer voorbij. Hoe slecht de maand ook begon, het was de laatste twee weken prima tot heerlijk weer. Vooral de 3e week van juli had een hoop goede nachten met zangvogeltrek (helder en windstil).

Op 5 en 21 Juli werd er gevangen voor het internationale Contstant Effort Site project. Vanaf 21 juli werden er zes avonden gevangen op de slaapplaats bezet door zwaluwen en gele kwikstaarten en werden zeven ochtenden gevangen met nachtgeluid.
Dit leverde de volgende aantallen nieuw geringde vogels op:


510         Boerenzwaluwen
5             Oeverzwaluwen
55           Gele kwikstaarten
270         Kleine karekieten (wv 113 adult = 42%)
86           Bosrietzangers (wv 28 adult = 33%)
32           Rietzangers (wv 7 adult = 22%)
5             Snorren (allen 1kj)
1             Sprinkhaanzanger 1kj
5             Blauwborsten (allen 1kj)
2             Spotvogels (1kj, 1 ad)
2             Roodborsttapuiten
1             Boompieper 1kj
14           Grasmussen
15           Tuinfluiters
3             Fitissen
1             Zwarte roodstaart
1             Kleine bonte specht
1             Ijsvogel
1             Kwartel

Vier adulte kleine karren droegen een buitenlandse ring; 3 uit België en één uit Portugal. Dit was de eerste Portugese ring die werd gecontroleerd in de Ooijse Graaf. Helaas niet geringd door Joost Valkenburg van de ringgroep die ook in Portugal ringt.
Deze zijn waarschijnlijk geringd op najaarstrek in een van de voorgaande jaren, broeden ten noorden van ons en worden nu weer op najaarstrek gecontroleerd.

Ad kleine kar met Portugese ring

In de nacht van 29 op 30 juli zette ik vier mistnetten op in het open weiland met geluid van kwartel en porseleinhoen. De rondes die ik 's nachts liep leverde niks op maar de eerste ochtendronde hing er een kipje in het net! Een nieuwe baansoort.

Ad man Kwartel


Juveniele Zwarte roodstaart, nog niet begonnen aan postjuveniele rui

Ad vrouw gele kwikstaart in actieve lichaams- en vleugelrui

Juveniele gele kwikstaart met actieve lichaamsrui. Nog niet begonnen aan postjuveniele vleugelrui.

1kj Iisvogel

1kj Sprinkhaanzanger
zaterdag 28 juli 2012

Najaar it is!


Een blog bijhouden is kennelijk niet mijn sterkste kant. Dit voorjaar ging het voor de tweede keer op rij mis in Israel waar op een gegeven moment zoveel te doen was dat m’n blog dr bij in schoot. Jammer eigenlijk want er was meer dan genoeg over te vertellen. Een blog in het Engels was misschien ook wat te hoog gegrepen. Vandaar dat ik nu weer op het Nederlands overstap.

Met mijn verse MBO diploma op zak ga ik lekker een tussenjaar in. Het schooljaar tussen mijn MBO en HBO zal ik vullen met vogelonderzoek, werken en reizen.
Hel hele najaar heb ik voor ringonderzoek in de Ooijse Graaf gereserveerd. Op systematische wijze zal ik met hulp van anderen vanaf nu min of meer dagelijks (mits weer meezit) in de Ooijse Graaf zangvogels op doortrek vangen en ringen met mistnetten. Ook zijn we bezig met het instaleren van een slagnet en een haagnet waarmee dagtrekkende zangvogels kunnen worden gevangen. Met de mistnetten vangen we vooral nachttrekkers. De resultaten zal ik op dit blog minimaal wekelijks bijhouden.

Voor sommigen is het misschien net zomer geworden maar de najaarstrek is toch echt al begonnen. Overtrekkende gierzwaluwen, witgatjes en oeverlopers zijn in het werkgebied alweer een tijdje te zien maar ook in de mistnetten merken we het het najaar op. Veel zangvogels zijn al klaar met broeden en haasten zich al naar het zuiden. Vooral de Acro’s zijn er vroeg bij. Door ’s nachts de zang van verschillende ’s nachts trekkende zangvogels af te spelen trek je ze als het ware uit de lucht. Ze vallen in in het gebied en worden ’s ochtends in de ochtendschemer gevangen. Van dagtrek is een hoop bekend en het is voor iedereen zichtbaar maar vele zullen niet weten  wat er zicht ’s nachts boven Nederland afspeelt. Je zult er verstelt van staan als je ziet hoe massaal dit kan gaan.

22 juli ving ik voor het eerst dit jaar met nachtgeluid van kleine karekiet, grote karekiet, rietzanger, bosrietzanger, snor en fitis. Er bleek duidelijk aankomst te zijn geweest. Veel meer nieuwe Acro’s dan normaal, waarvan sommige met trekvet, hingen in de 1e ronde boven het geluid in het riet. Ook ving ik drie rietzangers deze dag. Een soort die gek genoeg niet broed in de omgeving van Nijmegen. Er zit dus al duidelijk beweging  in de nachtelijke lucht en het zal nu met de dag meer worden. De afgelopen week ringde ik onder andere 221 kleine karekieten, 73 bosrietzangers, 19 rietzangers, 3 blauwborsten, 4 eerstejaars snorren (2 op 23 juli en op 25 en 27 juli 1) , twee spotvogels en een kleine bonte specht. Drie adulte kleine karren droegen een Belgische ring.
Opvallend is het percentage adulte vogels. op sommige dagen waren meer dan de helft van de karren adult. Dit is echter niks vreemds zo vroeg in het seizoen aangezien adulten eerder wegtrekken dan eerstejaars vogels. Veel vogels hebben al vet. Een enkele kar heeft zelfs al vetgraad 4 (schaal 0-5). Ik vraag me af of er al beesten uit Scandinavië bijzitten of dat dit van dichterbij huis komt. In België is van de week al wel een kar met Deense ring gevangen.

Eerstejaars spotvogel
Adulte spotvogel

Eerstejaars snor

Eerstejaars snor
Eerste jaars kleine bonte specht
Adulte rietzanger

Ook zit er na twee jaar van afwezigheid weer een zwaluwslaapplaats in het riet bij de ringbaan. De afgelopen week ringde ik 500 boerenzwaluwen, 5 oeverzwaluwen, 36 gele kwikstaarten en een boompieper op de slaapplaats. Één oeverzwaluw droeg een Nederlandse ring die niet van ons was.

Eerstejaars boerenzwaluw

Zonsondergang in de Ooijse Graaf


De vangsten zijn dagelijks te volgen op www.trektellen.nl

dinsdag 17 april 2012

woensdag 4 april 2012

The 2th of April we had quite a good ringing mourning with 116 birds at the JBO including a male Ruppels warbler, a female Masked shrike and a Wryneck (see the pictures in the post below). Other sightings were some migrating Storks, Lesser spotted eagles, Alpine swifts, Pailled swift, Masked shrike, Wryneck and all the local stuff in the city parks.

I was a bit sick and cold so we didn't ring yesterday mourning. We just visited the Old City and some parks in the afternoon and found a new hostel. The Citadel hostel in the Old City is a very nice one with a roof terrace with a really nice view over the whole city, the mountain of olives, the desert North of the Dead Sea and the Jordan Mountains. We sleep ousite on the terrace and even at night it's really nice!

I felt a lot better today so we join ringing at the JBO. We had not so many birds but we caught two Wrynecks and a really beautiful male Palastine sunbird. We visited the Mountain of olives where we had a great view over Jerusalem and the desert vally North of the Dead Sea.

Tomorrow we will go to Bethlehem!

dinsdag 3 april 2012

zondag 1 april 2012

Chillings

Today we did some ringing at the JBO with Sylvia warblers including 6 Eastern orphean warblers and some other stuff like Common naghtingale and Eastern redstart. In the afternoon we did some birding. reptilling and chilling in the park and met two Jewish girls. We had a nice conversation about the Jewish religion. See the pictures below. We stay now at the Abraham Hostel in Jerusalem with live music, it's a really nice hostel! Good night.