woensdag 1 augustus 2012

Resultaten Juli


De tijd vliegt! Juli is alweer voorbij. Hoe slecht de maand ook begon, het was de laatste twee weken prima tot heerlijk weer. Vooral de 3e week van juli had een hoop goede nachten met zangvogeltrek (helder en windstil).

Op 5 en 21 Juli werd er gevangen voor het internationale Contstant Effort Site project. Vanaf 21 juli werden er zes avonden gevangen op de slaapplaats bezet door zwaluwen en gele kwikstaarten en werden zeven ochtenden gevangen met nachtgeluid.
Dit leverde de volgende aantallen nieuw geringde vogels op:


510         Boerenzwaluwen
5             Oeverzwaluwen
55           Gele kwikstaarten
270         Kleine karekieten (wv 113 adult = 42%)
86           Bosrietzangers (wv 28 adult = 33%)
32           Rietzangers (wv 7 adult = 22%)
5             Snorren (allen 1kj)
1             Sprinkhaanzanger 1kj
5             Blauwborsten (allen 1kj)
2             Spotvogels (1kj, 1 ad)
2             Roodborsttapuiten
1             Boompieper 1kj
14           Grasmussen
15           Tuinfluiters
3             Fitissen
1             Zwarte roodstaart
1             Kleine bonte specht
1             Ijsvogel
1             Kwartel

Vier adulte kleine karren droegen een buitenlandse ring; 3 uit België en één uit Portugal. Dit was de eerste Portugese ring die werd gecontroleerd in de Ooijse Graaf. Helaas niet geringd door Joost Valkenburg van de ringgroep die ook in Portugal ringt.
Deze zijn waarschijnlijk geringd op najaarstrek in een van de voorgaande jaren, broeden ten noorden van ons en worden nu weer op najaarstrek gecontroleerd.

Ad kleine kar met Portugese ring

In de nacht van 29 op 30 juli zette ik vier mistnetten op in het open weiland met geluid van kwartel en porseleinhoen. De rondes die ik 's nachts liep leverde niks op maar de eerste ochtendronde hing er een kipje in het net! Een nieuwe baansoort.

Ad man Kwartel


Juveniele Zwarte roodstaart, nog niet begonnen aan postjuveniele rui

Ad vrouw gele kwikstaart in actieve lichaams- en vleugelrui

Juveniele gele kwikstaart met actieve lichaamsrui. Nog niet begonnen aan postjuveniele vleugelrui.

1kj Iisvogel

1kj Sprinkhaanzanger
Geen opmerkingen:

Een reactie posten